قیمت تخم‌مرغ به ۲۷۰۰ تومان رسیدرئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم مرغ به ۲۷۰۰ تومان خبر داد و گفت: قیمت تمام...