۲۵ اثر تاریخی فارس ثبت ملی شد مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس از ثبت ملی ۲۵ اثر تاریخی فارس خبر...