خودکشی دختر ۲۳ ساله‌ در دارآباد +عکسدختر جوان قصد بیرون رفتن از خانه را داشت که با مخالفت مادرش روبرو شد و با سقوطی هولناک...