۲۲ پیشنهاد اشتغالی به دولت در سال آخر/ دستمزدها کم می‌شود؟با وجود اینکه فعالیت دولت تدبیر و امید یکسال دیگر به اتمام می‌رسد، برخی مقامات...