تهران صاحب ۲۱۳۵ بوستان است مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، از افزایش تعداد بوستان های شهر تهران به ۲۱۳۵ بوستان طی...