۲۰ میلیون نفر امنیت شغلی ندارندبا اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید در دولت تدبیر و امید افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم بوده اما این برای کارگران...