۲۰۱۵؛ سال افزایش بدهی‌ها نام گرفت بدهی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی معادل ۲۸۷ درصد تولید ناخالص جهانی اعلام شد. عکس دانلود فیلم...