گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی در هر کیلو شکر!در حالی که قیمت شکر طی ماه گذشته رو به افزایش بوده و در حال حاضر به کیلویی حدود...