شهریه‌ ۲۰میلیونی در برخی مدارس غیردولتی!مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در واکنش به شهریه‌های ۲۰ میلیونی این مدارس گفت: در این باره...