اختلاف ۲کشور عربی بر سر گاز ایرانیک مقام مسئول اعلام کرد: مخالفت شیخ نشینان امارات با عبور لوله گاز ایران از آب‌های حاکمیتی این کشور،...