حقوق ۱۹۶ برابری مدیرعامل مبارکه خبرساز شددرپی اعلام حقوق ۱۹۶برابری مدیرعامل فولاد مبارکه، معاون نیروی انسانی وزیر صنعت با اعلام اینکه اخیراً‌ وزیر صنعت دستور...