۱۸ تصمیمی که میلیونر‌ها به سادگی می‌گیرندثروتمندان در مقایسه با انسان‌های دیگر تفاوت چشم‌گیری ندارند. شاید بتوان گفت که آن‌ها جسارتِ بیشتر یا ترسِ کمتری...