بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را نابود کرداتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور نوشت: بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰...