زغال اخته ارمنستان؛ کیلویی ۱۸هزارتومانرئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه حدود یک هفته است لیموشیرین وارد بازار میوه شده، گفت: عرضه میوه‌های خارجی...