رأی زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شودرسول کوهپایه‌زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین‌ماه از...