۱۵ درصد منابع بانک‌ها پارسال صرف واردات شدعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه منابع آبی و غذایی ایران به راحتی تکافوی جمعیت 300...