دلایل افزایش ۱۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث قائم مقام بیمه مرکزی، دلایل افزایش ۱۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث برای سال ۹۵ را اعلام...