تعیین نرخ ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد تکذیب شدمدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تکذیب تعیین نرخ ۱۵۰۰ تومانی بنزین برای...