نشست ۱۵فروردین برای بررسی افزایش نرخ کرایه‌ها/ ورود شورای حل اختلافبه نظر می‌رسد با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای شهر و فرمانداری تهران، مبنی...