۱۴ساعت تاخیر درپرواز مسافران کوالالامپور – تهران مسافران ورودی و خروجی پرواز ‘آی.آر815 ‘ تهران – کوالالامپور شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با تاخیر...