۱۲۵ هتل چهار و پنج ستاره درحال ساخت است مسعود سلطانی فر گفت: هم اکنون یک هزار و ۱۰۰ هتل در کشور داریم که از...