۱۲۰ میلیون دلار صرف واردات سیگار شدبر اساس آمار گمرک در سال گذشته 120 میلیون دلار صرف واردات سیگار به کشور شد. ۱۲۰ میلیون دلار...