نوجوان ۱۲ساله ایرانی در راه بارسلونا +عکس مهیمن صحتی، نوجوان ۱۲ ساله و گنبدی آکادمی بارسلونا در ترکیه است که باید در تورنمنتی در اسپانیا...