مرگ ۱۱ هزار و ۸۶۶ نفر در تصادفات رانندگی پزشکی قانونی اعلام کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۸۶۶ نفر در...