افتتاح ۱۱۳۴ مسکن مهر پردیسیکشنبه هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی بیش از هزار واحد مسکن مهر پردیس افتتاح می‌شود. افتتاح ۱۱۳۴ مسکن...