تغییر قیمت‌های ۱۱گروه مواد خوراکی/ قیمت مرغ 7.6 درصد افزایش یافت در هفته منتهی به 23 بهمن ماه قیمت گوشت مرغ 7.6 درصد افزایش یافت...