آخرین تاکتیک مایکروسافت برای مهاجرت کاربران به ویندوز ۱۰ مایکروسافت می‌گوید پردازنده های جدید رایانه ای تنها با ویندوز 10 سازگاری دارند و اگر کاربران...