کاهش ۱۰۰۰ تومانی قیمت مرغ در یک هفته اخیررئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: قیمت مرغ نسبت به روز گذشته ۴۰۰ تومان و نسبت به...