«پهلوان» پدیده بازداشت شدپهلوان (مدیرعامل سابق «پدیده») روز گذشته پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شد. «پهلوان» پدیده...