٢ سال زمان برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمانمدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از علاقمندی هفت شرکت خارجی برای مشارکت...