انتقاد شدید «نامزد سوشا مکانی» از برخی رفتارها +عکس خانمی که خود را نامزد فوتبالیست مطرح کشور معرفی کرده است در صفحه شخصی اش از...