ایرفون که با ساختار گوش‌ هماهنگ می شود +عکسیک ایرفون جدید به نام «ایون» (even) بتازگی وارد بازار شده که می‌تواند میزان حساسیت گوش کاربر...