انتقاد بازیگر زن از پوشش آقایان در جشنواره +عکس هشتاد و هشتمین مراسم اعطای جوایز اسکار با شناخت برترین های هر بخش به کار خود...