استیشن «ولوو وی۹۰» لو رفت +عکس عکسی از مدل وی ۹۰ ولوو بدون استتار توسط یک مجله سوئدی منتشر شده است. معلوم نیست ولوو کی...