سلفی دو دزد مقابل بانک در تهران +عکسچهره دزدان جوان که با حمله به خودرویی شیشه آن را شکسته و کیف دستی راننده را دزدیدند...