می‌دانید چندصد میلیون تومان دندان در دهانتان دارید؟! +عکسامکان ندارد و یا نادر است یک ایرانی در سنین مختلف پیدا کنی که مشکل دندانی نداشته...