پیامک توهین آمیز شهاب حسینی به علی بیرنگ +عکسیک آهنگساز با انتشار تصویری از چت خود با «شهاب حسینی»، از عدم پرداخت دستمزد خود و...