نوزاد رها شده در جعبه کفش، ستاره پارالمپیک شد +عکسستاره‌ای که قهرمان پارالمپیک امسال شده است، وقتی نوزاد بود در یک جعبه کفش رها شده...