استیکرهای جدید توئیتر برای کاربران +عکسبه گفته توئیتر، کاربران این شبکه اجتماعی از امروز می توانند به عکس های خود استیکرهای مجازی چسبانده و آنها...