دختری که با لباس پسرانه تماشاگر بازی ستارگان در آزادی شد +عکسهرچند از ديدار ستارگان ايران و لاليگا استقبال قابل قبولی به عمل نيامد اما...