نسخه‌ ویژه‌ 50 امین سالگرد کامارو +عکسشورولت برای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تولید خودروی محبوب کامارو، جزئیات نسخه‌ی ویژه‌ای را که به همین مناسبت ساخته شده...