دستمزد «علی رهبری» چقدر بود؟ مجموع هزینه‌ها و دستمزد علی رهبری برای مدیریت و رهبری ارکستر سمفونیک تهران طی یک سال گذشته «۴۳۶ میلیون تومان»...