«سینمای ایران» کوتاه شدبرنامه «سینمای ایران» که از شبکه چهار سیما پخش می شود ۲۰ دقیقه کوتاه شد. «سینمای ایران» کوتاه شد برنامه «سینمای ایران»...