خبر بد برای مسافران ایرانی علاقمند به اوکراین +سندبر اساس اعلام نماینده هواپیمایی اوکراین در ایران، پروازهای اضافی این ایرلاین به کشورمان باطل شده و...