برچسب: «سعید

«سعید سمور» دستگیر شد

«سعید سمور» دستگیر شدپسر اوباش قمه به دست که اقدام به وحشت‌آفرینی برای شهروندان در پارک بی سیم کرده بود، توسط ماموران پلیس پایتخت شناسایی...