پنتاگون ایران را به ایفای نقش در حمله به کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ متهم کرد مسئول فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت تصور می‌کند که...