«جنگجوی زمستان» از راه رسید؛ خودرویی ویژه حرکت در برف شرکت خودروساز ژاپنی «نیسان» موفق به ساخت نمونه ای جدیدی از خودروی شاسی بلند شده...