حراج پورشه‌های «جری ساینفیلد» ۱۶ مدل پورشه از دوره‌های مختلف این کمپانی برای فروش ارائه شده‌اند که در بین آنها، نمونه‌هایی چون یک پورشه 550...