عملیات کارت به کارت هم هزینه بر شد +جدولمیزان کارمزد کارت به کارت طبق بخشنامه بانک مرکزی اعلام شد. عملیات کارت به کارت هم هزینه...