دختری که جهان را تکان داد +تصاویر«دختر توپی» بدون پا، موانع را از پیش رو برداشته و قله های موفقیت را فتح کرده است. این...